Weekmail gemeente Breda

02 Mei 2013

Jaargang 4. Nr. 17 Donderdag 2 mei 2013
Terugblik raad 25 april
Bij het actualiteitenuur nam de raad met 24 tegen 9 stemmen een motie aan waarin zij het college verzocht bij Kabinet en Tweede Kamer haar zorgen over te brengen m.b.t. ongewenste effecten op de Bredase gemeenschap van het wetsvoorstel voor strafbaarstelling van illegaal verblijf. Vervolgens stemde de raad in met alle voorstellen van het college.

Het aan de agenda toegevoegd initiatiefvoorstel om een zienswijze in te dienen op het ontwerp actieplan geluid (waarin wordt gevraagd om zichtbaar te maken welke knelpunten er zijn bij een plandrempel van resp. 65, 66 en 67 decibel) werd met 22 tegen 11 stemmen verworpen.
Peter van der Velden
Voorzitter gemeenteraad

In verband met Hemelvaartsdag verschijnt er volgende week donderdag 9 mei, geen weekmail.
naar website.


naar vorige pagina