Stichting Breda-Actief

24 Sep 2004

Vrijwilligerscentrale en Sportpunt vormen vanaf vandaag samen Stichting Breda-Actief
De besturen van de Vrijwilligerscentrale en het Sportpunt in Breda hebben vandaag hun handtekening gezet onder de oprichtingsakte van Stichting Breda-Actief, waarin beide organisaties opgaan. De oude stichtingen zijn opgeheven.
Het uitbreiden en verbeteren van de service aan organisaties en initiatieven waarin vrijwilligers actief zijn is een van de doelen die Breda-Actief zich heeft gesteld. Ook zal de nieuwe organisatie het vrijwilligersbeleid en het sportbeleid van de gemeente Breda blijven uitvoeren. Daarnaast is het de bedoeling dat de personele situatie van beide instellingen verbetert.
Om deze doelen te bereiken is hard gewerkt aan een nieuw bedrijfsplan, gezamenlijke huisvesting, opzetten van een nieuwe organisatie en het aantrekken van een directeur. Met ingang van 1 oktober is Martien Smit uit Tilburg benoemd als directeur. Hij was eerder werkzaam bij diverse welzijnsinstellingen in Brabant. Voorzitter van Breda-Actief wordt Harrie van Raak, voormalig wethouder welzijn van Breda.
De nieuwe organisatie is vanaf 11 oktober gevestigd aan de Pasbaan 17 in Breda. Daar komt onder andere een Informatiecentrum en een onderdeel Services. De Bredase gemeenteraad stelde eerder dit jaar $550.000,- beschikbaar voor de verbouwing van het pand aan de Pasbaan.
In het Informatiecentrum kan iedereen terecht met vragen over sport en vrijwilligerswerk. Ook zijn daar enkele honderden vacatures voor vrijwilligerswerk in te zien. Dit laatste is een voortzetting van de vacaturebank van de Vrijwilligerscentrale. Andere taken van het Informatiecentrum zijn de promotie van vrijwilligerswerk, sport en de publiciteit van Breda-Actief.
Bezoekers kunnen in het informatiecentrum terecht op de volgende openingstijden:

maandag 12.00 - 16.00 uur
dinsdag 9.00 - 13.00 uur
woensdag 9.00 - 13.00 uur
donderdag 12.00 - 16.00 uur
In het onderdeel Services zijn de cursussen voor vrijwilligers ondergebracht evenals de verzekering voor vrijwilligers, subsidies voor sportverenigingen, vrijwilligersbeleid, ARBO zaken, onkostenvergoedingen, oplossen van klachten enzovoort.
De fusie tussen de Vrijwilligerscentrale en Sportpunt is mede mogelijk door inzet van de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk van de Rijksoverheid. Deze moet steden een extra impuls geven voor het verbeteren van de ondersteuning van het vrijwilligerswerk. Daarnaast ontvangt Breda-Actief de structurele subsidie die voorheen aan de beide organisaties werd verstrekt.
Projecten op het gebied van Sportdeelname, Sociale activering en Maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven blijven overigens gewoon bestaan.
De officiële opening van Breda-Actief aan de Pasbaan staat later dit jaar gepland.
Het telefoonnummer van Breda-Actief wordt 076-5233555.
Het emailadres van de nieuwe organisatie wordt info@breda-actief.nl
Op internet is de nieuwe organisatie te bereiken via www.breda-actief.nl
De nieuwe gegevens zijn van kracht vanaf 11 oktober wanneer de nieuwe instelling de deuren opent.

naar website.


naar vorige pagina