Problemen en oplossingen bij Bunderij

01 Okt 2004

Uit: Breda bericht.
Breda, 1 oktober 2004
Aan de inwoners van Bavel en andere belangstellenden
Hoe nu verder met de dierenweide De Lange Bunder in Bavel?
Geachte heer, mevrouw,
Op zaterdag 25 september is een groot aantal dieren dat op het terrein van de dierenweide De Lange Bunder liep elders ondergebracht.
Particulieren, zorginstellingen, opvangcentra en een (kinder)boerderij hebben dieren opgenomen. Er zijn vijf dwerggeiten overgebleven en drie hangbuikzwijnen. Voor de varkentjes wordt nog een goed tehuis gezocht. De dwerggeiten blijven op de dierenweide lopen.
Dank aan de vrijwilligers
De gemeente en de dorpsraad Bavel zijn de vrijwilligers voor alle zorg voor de dieren in de afgelopen : twee jaar én voor de ondersteuning op zaterdag de 25e veel dank verschuldigd. Door hun hulp is het vangen zonder veel stress voor de dieren verlopen. Van de dorpsraad Bavel hebben de vaste vrijwilligster en de klusjesman dan ook, onder veel dankzegging, een presentje mogen ontvangen.
Er hebben zich tot heden een aantal nieuwe vrijwilligers opgegeven om de dieren te voeren.
Komen er niet meer dieren?
De dorpsraad Bavel is bezig een stichting op te richten die de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het verzorgen van de dieren, het onderhoud van het hekwerk en het gebouw en die de contacten onderhoud met de gemeente, die eigenaar van de grond is. De stichting zorgt ook dat aan alle regels van het Ministerie van Landbouw (LNV) wordt voldaan. Het is aan de stichting om, in overleg met de gemeente, te kijken of er in het voorjaar, naast de vijf overgebleven geiten, nog wat andere dieren kunnen komen.
Tijdelijk niet voeren
Vriendelijk verzoekt de gemeente u om tijdelijk, totdat de aangebrachte borden zijn weggehaald, niet te voeren. Dit geeft de gemeente de mogelijkheid om de muizenplaag te bestrijden, de nog overgebleven duiven weg te vangen en te onderzoeken of er ratten aanwezig zijn. Ook wordt geprobeerd om de overgebleven loslopende kip en enkele loslopende konijnen te vangen.
Alle geiten en varkens worden in speciale voerbakken extra gevoerd. Op deze manier kan een teveel aan voer makkelijk worden opgeruimd zodat ongedierte alleen eet van het uitgelegde aas.
Geen dieren over het hek zetten
In het verleden zijn er regelmatig dieren over het hek gezet omdat de eigenaar er niet meer voor kon of wilde zorgen. U wordt dringend verzocht uw huisdier niet zo maar buiten te zetten!
Wilt u uw dier kwijt? Bel dan het dierenasiel, telefoon (076) 571 27 12 of het Milieu Educatief Centrum (MEC) aan de Wolfslaardreef in Breda, telefoon (076) 529 44 59. Zij kunnen uw dier soms opnemen of u anders doorverwijzen! Als u een konijn of een cavia wilt aanschaffen kunt u ook met deze organisaties contact opnemen.
Hebt u nog vragen?
Dan kunt u contact opnemen met de heer R. Oosterhof, hoofd afdeling Natuur- en Milieueducatie. Mij is telefonisch te bereiken op nummer (076) 529 44 88. U kunt hem ook mailen: re.oosterhof@breda.nl Meldpunt
Voor andere zaken die de gemeente regelt kunt u contact opnemen met het Meldpunt, telefonisch te bereiken van maandag tot en met vrijdag 08.00 tot 16.30 uur op nummer (076) 529 48 00.
Correspondentieadres: Postbus 3106, 4800 DC Breda
Stadskantoor: Claudius Prinsenlaan 10,
Telefoon (076) 529 40 00,
E-mail: gemeentebreda@breda.nl

Gemeente Breda besluit tot "doorstart" van dierenweide "de bunder".
Breda, 7 september 2004
Aan de inwoners van Bavel en andere belanghebbenden
betreft: Beheer dierenweide De Bunder in Bavel
Geachte heer, mevrouw
De gemeente Breda wil komen tot goede en duidelijke afspraken met betrekking tot het beheer van de dierenweide aan de Lange Bunder. Zij heeft hierover advies ingewonnen bij Dorp Bavel. Het plan is om een stichting op te richten die verantwoordelijk wordt voor het beheer van de dierenweide.
De dierenweide aan de Lange Bunder bestaat al vele jaren. Het is een belangrijk onderdeel van Bavel geworden. De laatste jaren is er één vrijwilligster die de verzorging van de dieren op zich neemt. Zowel de gemeente Breda als de Dorpsraad Bavel zijn haar zeer erkentelijk voor haar enthousiasme en toewijding.
Strengere regels
In de afgelopen jaren zijn echter de regels ten behoeve van het houden van dieren sterk gewijzigd. Dit komt onder andere door de verschillende dierziektes die Nederland hebben getroffen: varkenspest, mond-en-klauwzeer en vogelpest. Het ministerie van Landbouw heeft strenge regels ingevoerd waar de dierenweide niet aan kan voldoen qua oppervlakte, aantal dieren en het aantal vrijwilligers. Maar ook omdat onduidelijk is van wie de dieren zijn die er lopen en vliegen. De grond en de gebouwen zijn van de gemeente. Maar wie is er verantwoordelijk voor het dierwelzijn? En wie als een dier ontsnapt en een ongeluk veroorzaakt? Ook zijn er in de loop der jaren teveel dieren aangeboden en aangehouden. Hierdoor is het dierwelzijn niet goed, hoewel de dieren er gezond uitzien. Niet alle dieren kunnen bijvoorbeeld bij regen en kou binnen in de schuur. Er is gewoon weg niet voldoende ruimte.
Stichting
De gemeente wil komen tot goede en duidelijke afspraken. Hierover is overleg gevoerd met de vrijwilligster en de Dorpsraad. We willen we eerst de huidige situatie afbouwen. Daarna willen we een stichting oprichten die verantwoordelijk is voor het beheer van de dierenweide en die de vrijwilligers begeleidt en aanstuurt. Via deze stichting kan dan ook een financiële ondersteuning van de gemeente voor voer en dierenartskosten lopen.
Hebt u dieren lopen in de dierenweide?
Als u een dier heeft lopen op de dierenweide dan kunt u dit ophalen op zaterdag 25 september tussen 13.00 - 13.30 uur. U moet een legitimatiebewijs overleggen, uw adresgegevens achteraten en een bewijsstuk laten zien (bijvoorbeeld een foto) dat het dier uw eigendom is.
Als u op zaterdag 25 september niet in de gelegenheid bent om uw dier op te halen, belt u dan met de heer R. Oosterhof van de afdeling Natuur- en Milieu Educatie van de gemeente Breda, telefoon (076) 529 44 88.
Let op: als u voor 25 september 2004 geen contact heeft opgenomen met de heer R. Oosterhof en u op 25 september uw dier niet heeft opgehaald, dan vervalt uw eigendomsrecht aan de gemeente Breda.
Wilt u een dier van de dierenweide bij u thuis opnemen?
U kunt een dier opnemen. U kunt hiervoor terecht bij de dierenweide op zaterdag 25 september van 13.30 - 14.30 uur. U moet een legitimatiebewijs te overleggen en uw adresgegevens achteraten. De kosten variëren: van 5 euro voor een konijn of kip tot 25 euro voor een dwerggeit.
Alle overgebleven dieren gaan of naar het asiel of naar andere kinderboerderijen in Breda en omgeving of een kleindierhandelaar.
Voor uitgebreidere informatie over de dierenweide kunt u kijken op de website www.dorpbavel.nl
Oproep vrijwilligers
Om het geheel voor de Bavelse gemeenteschap in stand te kunnen houden zijn er vrijwilligers nodig om de dieren te verzorgen en de gebouwen te onderhouden. Als u zich hier voor wilt inzetten, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Bossers, lid van de Vereniging Dorp Bavel. Haar telefoonnummer is (0161) 431799.
Informatie
Heeft u nog vragen? Dan kunt u op zaterdag 25 september tussen 13.00 en 14.30 uur terecht bij de dierenweide aan de Lange Bunder. Er zijn dan leden van de Dorpsraad Bavel en medewerkers van de gemeente Breda aanwezig om uw vragen te beantwoorden.
U kunt ook contact opnemen met de heer R. Oosterhof, hoofd van de afdeling Natuur- en Milieu Educatie. Hij is te bereiken onder telefoonnummer (076) 529 44 88. U kunt hem ook per e-mail bereiken. Zijn adres is re.oosterhof@breda.nl
Meldpunt
Mot vragen en meldingen over andere zaken die de gemeente regelt kunt u terecht bij het Meldpunt. Het Meldpunt is op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur bereikbaar onder nummer (076) 529 48 00.
Correspondentieadres: Postbus 3106, 4800 DC Breda Stadskantoor: Claudius Prinsenlaan 10,
Telefoon (076) 529 40 00, E-mail gemeentebreda@breda.nl


naar vorige pagina