Politiek café voor inwoners van Teteringen en Bavel

04 Jan 2006

De gemeenteraadverkiezingen komen er weer aan. BN de Stem en de dorpsraden van Teteringen en Bavel organiseren daarom een politiek café. Inwoners van beide dorpen krijgen zo de mogelijkheid om in debat te gaan met de gemeentelijke politieke partijen.
Op 7 maart vinden de verkiezingen plaats voor de gemeenteraad. Burgers kunnen hun stem uitbrengen en zo het lokale beleid en bestuur mee bepalen.
BN de Stem en de dorpsraden van Teteringen en Bavel bieden de inwoners van beide dorpen de kans om in debat te gaan met de lokale politiek. Dit debat kan hen helpen om tot een goede stemkeuze te komen.
Het debat vindt plaats op 13 februari om 19.30 uur in zaal Bruininks in Bavel.
Teteringen en Bavel trekken voor deze gelegenheid sámen op. De beide dorpen kennen dan ook grote overeenkomsten. Ze hebben beide te maken met grote bouwprojecten, die het dorpse karakter in ernstige mate (kunnen) aantasten. Grootschalige woningbouw en de daarbij behorende verkeersproblematiek betekenen grote veranderingen in de nabije toekomst. Daarnaast krijgt Bavel te maken met een groot bedrijventerrein. Het voorzieningenniveau in de twee dorpskernen staat onder druk, evenals het omliggende buitengebied.
Alle redenen voor een goed gesprek met de politieke kandidaten in Breda. Wat kunnen hun partijen straks betekenen voor de dorpen? Wil men überhaupt nog dorpen of mag het hele grondgebed verstedelijken? Tijd voor klare taal. Tijd om te horen wie welke toekomst voor Teteringen en Bavel in petto heeft.
De dorpsraden van Teteringen en Bavel nodigen u daarom van harte uit. Geef richting aan uw toekomst en komt allen!
namens de dorpsraad Bavel, Rene Avontuur.

naar website.


naar vorige pagina