Personeel de Koepel overhandigt handtekeningen

14 Apr 2013
Aankomende maandag, 15 april 2013 zal de Ondernemingsraad met een flinke groep personeel van Gevangenis de Koepel zo'n 2000 handtekeningen aanbieden aan de Burgemeester van Breda. Dit vindt plaats om 1900 uur op het stadserf (bij slecht weer in de trouwzaal).
Aansluitend zal de SP in het actualititenuur van de Raadsvergadering onderstaande vragen stellen aan de overige raadsfracties.
Hoe beoordeelt uw fractie de plannen van staatssecretaris Teeven om zo drastisch in te grijpen op het gevangeniswezen?

 • Vindt ook uw fractie dat PI de Koepel als gevangenis moet blijven? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe kunt u helpen dit te bereiken?
 • Acht u de gevolgen van sluiting van de Koepel voor de gemeente Breda, zowel de economische als de sociaal maatschappelijke acceptabel?
 • Acht u de gevolgen van sluiting van de Koepel voor het personeel en alle toeleveranciers acceptabel?

 • Toelichting:
  De SP schrok behoorlijk van het besluit van staatssecretaris Teeven om 340 miljoen euro te bezuinigen op de Dienst Justitiële Inrichtingen, 17 procent van het budget. In het voorstel van de VVD-staatssecretaris worden veel gevangenissen gesloten, verdwijnen 3.700 banen, het programma voor gedetineerden wordt versoberd, meerpersoonscelgebruik wordt uitgebreid en elektronische detentie ingevoerd.
  Dat gaat wat de SP betreft veel te ver en is duidelijk niet goed doordacht en getoetst met de deskundigen in de praktijk. Getuige ook de vele reacties op de webenquête die de SP lanceerde. Zoals ze dat in Breda zeggen 'Teeven zit er Neeve'.
  Want dit lot treft , als we niet opletten, ook gevangenis de Koepel in Breda.
  De SP-afdeling Breda was dan ook blij dat de Burgemeester zich achter het actievoerende personeel schaarde. Dat was een beter signaal dan direct al die prijsvragen in de media over een nieuwe bestemming voor de Koepel. Dat opportunisme ging even voorbij aan de consequenties voor Breda. Voor die consequenties mogen we niet weg kijken. De Burgemeester stuurde ook al een brief aan de staatssecretaris om de zorgen van Breda te uitten. Via de media hebben enkele fracties zich ook al uitgesproken. Het lijkt de SP goed deze zaak ook in een formele setting te duiden. Zeker ook omdat zojuist het bezorgde personeel van de Koepel een enorme hoeveelheid (2000), handtekeningen aanbood aan de voorzitter van onze Raad. Vandaar bovenstaande vragen:


  naar vorige pagina