Nina van Ligten beste debater

15 Apr 2013
Slotbijeenkomst VWO Jeugd en politiek 2012-2013.


Medio oktober 2012 zijn leerlingen van vijf Bredase VWO-scholen; De Nassau, Stedelijk Gymnasium, Markenhage, Graaf Engelbrecht en het Newmancollege, gestart met het traject Jeugd en Politiek 2012-2013. Begeleid door school en raadsleden hebben ze projectvoorstellen ontwikkeld in het door hen zelf gekozen veld ''cultuur''. Het VWO project van de gemeenteraad, dat al een aantal jaren georganiseerd wordt, is bedoeld om de bekendheid met het lokale bestuur bij de jongeren te vergroten. Onder dagvoorzitterschap van Sandra van Oosterhout, raadslid en voorzitter werkgroep Jeugd en Politiek, is tijdens de slotbijeenkomst bepaald welk voorstel als beste uit de bus kwam. De juryleden, Jac Kriens, Klaas Dijkhoff en Patrick van Lunteren, hebben de voorstellen op vele aspecten beoordeeld. Hoewel er sprake was van een moeilijke keuze door de bijzonder leuke, ambitieuze en creatieve projecten was de jury unaniem van oordeel dat het voorstel van De Nassau het winnende was. Het plan onder de titel ''Breda Nassau stad'' beoogd in dit bijzondere jaar, namelijk de abdicatie van koningin Beatrix en de viering van 200 jaar Koninkrijk, de bijzondere relatie met de Nassaus voor de jeugd van Breda spelenderwijs en interactief met een lespakket onder de aandacht te brengen. Het project zal in de raadsvergadering van 30 mei definitief worden vastgesteld. Hierbij zal een maximaal budget van $ 5.000,-- beschikbaar worden gesteld voor de realisatie. De projectgroep zal vervolgens het project in het schooljaar 2013-2014 uitvoeren. Omdat debatteren een essentieel deel vormt van het politieke bedrijf, vormt een training hierin een terugkerend onderdeel van het project. Daarom wordt ook jaarlijks de beste debater tijdens de slotbijeenkomst aangewezen, dit jaar was dat Nina van Ligten van Graaf Engelbrecht.


naar vorige pagina