Lezingenavond 'Integriteit en Kwaliteit'

09 Mrt 2013

Op donderdagavond 14 maart vindt vanaf 19.30 uur in de raadszaal van de gemeente Breda, Stadserf 1, een openbare raadsbijeenkomst plaats over Integriteit en Kwaliteit.
De Bredase gemeenteraadsleden willen door middel van een traject het aspect integriteit blijvend en nadrukkelijker onderdeel maken van het handelen van bestuurders, ambtenaren en partners van de gemeente.
Als eerste stap in dat traject is ervoor gekozen om meer kennis op te doen over wat integriteit nu eigenlijk is, wat het voor het lokale bestuur betekent en wat er in het dagelijks werk allemaal mee samenhangt.
Onder voorzitterschap van burgemeester P.A.C.M. van der Velden zal dr. M (Marcel) Becker, Universitair Hoofddocent aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en deskundig in de ethiek van het openbaar bestuur, de aanwezigen meenemen in de theorie en de dagelijkse praktijk van het begrip Integriteit in de lokale context. Aan de hand van voorbeelden zal het publiek aan het denken worden gezet.
Deze avond vormt de input voor het vervolg van het traject waarbij wordt bezien of in degemeente Breda, waar de afgelopen periode al de nodige integriteitsbevorderende maatregelen zijn doorgevoerd, nog meer acties en ingrepen wenselijk zijn. Dit zal gebeuren vanuit het besef dat integriteit nauw samenhangt met kwaliteit van de dienstverlening.
Belangstellende inwoners en professioneel nieuwsgierigen: een ieder is van harte welkom om de avond die ook via de website van de gemeenteraad wordt uitgezonden bij te wonen en desgewenst een bijdrage te leveren aan het gesprek. Wel wordt u gevraagd zich vooraf aan te melden via de raadsgriffie, tel. 076-5293599.
naar website.


naar vorige pagina