Kandidaten gezocht voor de Bredase Vredesprijs 2013

10 Apr 2013

De Bredase Vredesprijs is ingesteld om aandacht te schenken aan wereldburgerschap, vrede en mensenrechten op lokaal, nationaal of mondiaal niveau en aan de mensen die zich daarvoor inzetten. Dit jaar zal deze prestigieuze prijs tijdens de landelijke Vredesweek voor de tiende keer worden uitgereikt.
De uitreiking vindt plaats op woensdag 25 september 2013 op de KMA in Breda.
Het organiserend comité zoekt geschikte kandidaten voor deze prijs en verzoekt daartoe voordrachten in te dienen.
Om in aanmerking te kunnen komen voor de Bredase Vredesprijs gelden de volgende criteria: de kandidaat moet wonen in de gemeente Breda, dient zich in eigen omgeving te onderscheiden in het werken aan een verdraagzame en vreedzame wereld, doet het werk vooral buiten de schijnwerpers en verricht deze inspanningen belangeloos.
Kent u iemand in uw omgeving die in aanmerking komt voor deze prijs? Aarzel niet en dien dan een voordracht in. Uw kandidaat verdient het!!
U kunt uw nominatie indienen tot uiterlijk 1 juli 2013. Wij verzoeken u daartoe de leidraad t.b.v. de voordracht te gebruiken zodat de jury over voldoende informatie beschikt om een goede en eerlijke afweging te maken.
Personen die eerder genomineerd zijn kunnen opnieuw aangemeld worden om in aanmerking te komen voor de Vredesprijs voor de beste Wereldburger uit Breda 2013.
Een leidraad t.b.v. uw voordracht en achtergrondinformatie vindt u op onze website www.bredase-vredesprijs.nl. Graag ontvangen wij uw gemotiveerde voordracht uiterlijk 1 juli 2013 per mail op: bredase-vredesprijs@hotmail.com, of per post op Mgr. Hopmansstraat 23,
4817 JT Breda.
Een jury beoordeelt wie de prijs in ontvangst mag nemen. Het organiserend comité / de jury bestaat uit: mevr. M.J. Boidin-van Hoeve, ex-raadslid voor het CDA (voorzitter), dhr. Drs. L.A. de Vos Plaatsvervangend Gouverneur Koninklijke Militaire Academie; dhr. R.H.M Scheffer en dhr. Drs. W.C.H. Brandt, voorzitter Charitatief Fonds de Grez-Mahie.
Correspondentie:
Comité Bredase Vredesprijs Mgr. Hopmanstraat 23, 4817 JT Breda
E-mail: bredase-vredesprijs@hotmail.com


naar vorige pagina