Jubilerend brandweerkorps Nieuw-Ginneken

13 Sep 2006

Het voertuig van post Ulvenhout en de E-ONE, het crashvoertuig van vliegbasis Gilze-Rijen, beide te zien op 1 oktober aanstaande bij Museum Paulus van Daesdonck (Foto Jan de Constant Rebecque)

Jubilerend brandweerkorps Nieuw-Ginneken presenteert zich met groot materieel!


Het is dit jaar 25 jaar geleden dat het brandweerkorps Nieuw-Ginneken operationeel werd. Inmiddels is dit korps onderdeel geworden van het brandweerkorps Breda maar opereert onder de naam post Ulvenhout nog min of meer in dezelfde regio als voor de herindeling. Heemkundemuseum Paulus van Daesdonck besteedt middels een bijzondere tentoonstelling aandacht aan dit jubileum.

Zondag 1 oktober zal het korps bij het museum aanwezig zijn met de eigen brandweervoertuigen. Rond half drie zullen ze demonstreren hoe een bekneld slachtoffer bevrijd wordt uit een personenwagen. Daarnaast is het de bedoeling dat ook de hoogwerker of de ladderwagen van het korps Breda aanwezig zal zijn.
Tevens, en dat is zeker heel bijzonder, zal naar alle waarschijnlijkheid de E-One, het enorme crashvoertuig van vliegbasis Gilze-Rijen te bezichtigen zijn. Ervaar zelf hoe groot dit voertuig is!

U zult begrijpen dat de aanwezigheid van de voertuigen niet te garanderen is want mocht er ergens een calamiteit zijn, dan worden deze voertuigen daarbij ingezet. Gelukkig is er ook dan nog voldoende te zien, binnen op de wisseltentoonstelling. Vele foto's en materiaal geven een overzicht van datgene dat de brandweer doet, en in het bijzonder datgene dat het korps Nieuw-Ginneken de afgelopen 25 jaar heeft gedaan.

Laat deze bijzondere gelegenheid niet aan u voorbij gaan en kom op zondag 1 oktober aanstaande om twee uur naar Museum Paulus van Daesdonck aan de Pennendijk te Ulvenhout voor dit fraaie, schouwspel. De demonstratie wordt slechts één maal uitgevoerd en duurt ongeveer een half uur. Vóór en ná de demonstratie is er dus voldoende tijd om de bijzondere voertuigen te bezichtigen en een bezoek te brengen aan de wisseltentoonstelling. Mocht u buiten zoveel tijd nodig hebben dat er voor de wisseltentoonstelling geen tijd meer is, dan is er nog niets aan de hand. De tentoonstelling is nog te bezoeken op elke eerste zondag van de maanden november, december en januari en elke woensdagmiddag, uitgezonderd de kerstvakantie.


naar vorige pagina