informatieve avond Vereniging Dorp Bavel

20 Jun 2006

Voor de pauze werden eerst de agenda punten van de ledenvergadering afgewerkt. Hierbij kwamen enkele onderwerpen ter sprake. Joke Oomen werd uitvoerig bedankt voor haar jarenlange inzet voor de vereniging. Zo lijkt het nog wel een tijd te duren voordat de fietsbrug naar Nieuw-Wolfslaar er komt.

Rijkswaterstaat laat e.e.a. niet zomaar gebeuren. Uit het financieel overzicht blijkt, dat er nogal wat geld in het resevepotje zit. Dit geld wil de verniging toch graag als reserve houden voor evt. duurdere activiteiten in de toekomst. Te denken valt dan bv. aan het zelf laten onderzoeken van het geluidsniveau nabij de wal of de luchtkwaliteit in en rondom de snelweg. Dhr. Broos attendeert de vergadering ook op de grote concentratie fijnstof rondom de rijkswegen.
Verder wordt het jaarverslag van de secretaris voorgelezen. Ook het financieel jaarverslag wordt vastgesteld door de kascommissie. Beide jaarverslagen kunt u downloaden op de webpagina van de vereniging. klik hier.
Na de pauze komen een drietal sprekers aan het woord. Alleen belichten zij de punten die spelen rondom het organiseren en financieren van evenementen. Binnenkort het verslag van de vergadering, waarin uitgebreid mededeling hiervan wordt gedaan. San het woord komen Laura Martin, die als ambtenaar van de gemeente de aanvragen voor evenementen behandeld en hiervoor beleid uitstippelt. Verder komt Marijke Fitz Verploegh aan het woord om een toelichting te geven op de aanvragen voor financiering van een evenement uit het buurtbudget of uit het potje van "hart voor je buurt". Daarna komt dhr. Leok Oerlemans van de politie zuid-oost aan hetw oord, die een korte toelichting geeft over de verkeersveiligheid rondom evenementen. Uitgebreide informatie over o.a. verkeersregelaars, die door de politie worden opgeleid.


Meer stukken, linken en verwijzingen vanuit de sprekers vindt u onder deze link naar de informatiepagina van de vereniging "Dorp Bavel".

"Joke Oomen" bedankt iedereen....
naar website.


naar vorige pagina