Hennie vd Broek correpondent weekblad

28 Feb 2006

Beste dorpsgenoten,
Vanaf eind februari van dit jaar voer ik het correspondentschap voor Bavel tbv Weekblad Nieuw Ginneken. U kent dit blad, dat wekelijks op woensdag in de bus valt, vast wel omdat er tal van wetenswaardigheden o.a. over Bavel in verschijnen.
Wanneer u dus zaken tegenkomt waarvan u denkt : "dat moet toch aandacht krijgen" aarzel dan niet om met mij contact op te nemen.
Te denken valt dan aan speciale gebeurtenissen, zoals jubilea, lustrumviering van uw club of vereniging, of jaarlijks terugkerende evenementen. In principe gaat het om niet om commerciële zaken omdat hiervoor andere criteria gelden. Uiteraard zal de jaarkalender met aktiviteiten binnen ons dorp nauwlettend door mij gevolgd worden, om hieraan op passende wijze aandacht te besteden.
Voor degenen die mij nog niet kennen volgt hieronder nog wat persoonlijke informatie:
Mijn naam is Henny van den Broek en woon al ruim 23 jaar in de Jan Oomenstraat te Bavel.
Ik ben reeds 25 jaar lid van Tennisvereniging Bavel waarvan ik gedurende 10 jaar bestuurslid ben geweest.Onlangs ben ik 60 jaar geworden.
U kunt mij telefonisch bereiken onder 0161-432717 of per e-mail: hennyvdbroek@wanadoo.nl
Ik hoop dat jullie er veel gebruik van zullen maken om aktiviteiten in ons mooie dorp Bavel voor het voetlicht te brengen.
Met vriendelijke groet,
Henny van den Broek


naar vorige pagina