Handhavingsactie op woonwagenlocatie Veldekens in Bavel

12 Mei 2009
De gemeente Breda heeft dinsdag 12 mei een handhavingsactie gehouden op de woonwagenlocatie Veldekens in Bavel. Er is één bewoner aangehouden, er zijn enkele illegale bouwsels verwijderd en er zijn drie woonwagens aangetroffen zonder bouwvergunning.
De actie is gehouden in het kader van het vrijplaatsenbeleid. Gemeente, politie, belastingdienst en OM namen eraan deel.
Tijdens de actie is één bewoner aangehouden omdat er in de berging achter zijn standplaats een wietdrogerij is aangetroffen. Daar lagen 900 voorgedraaide joints en 6,5 kilo wiet. Daarnaast is een camera aan de voorkant van dezelfde woonwagen weggehaald. De camera was gericht op de openbare weg en dat is niet toegestaan.
Er zijn drie woonwagens aangetroffen zonder bouwvergunning.
Op de locatie zijn verder twee bergingen gesloopt die illegaal in het openbaar groen waren gebouwd. In één van de bergingen zat een hondenkennel.
Tot slot is er een opslagtank met rode diesel aangetroffen. Die is weggehaald. Er is geconstateerd dat twee auto's gebruik maakten van de rode diesel. Tegen de eigenaren daarvan is proces-verbaal opgemaakt en ze kunnen een naheffing van de douane verwachten.
De politie spreekt van een rustig verloop van de actie.
Dit zijn de belangrijkste resultaten van de handhavingsactie die vandaag plaatsvond. Hierin werken de gemeente Breda, de Belastingsdienst, politie en justitie samen in de aanpak van vrijplaatsen. De locatie Veldekens valt onder deze vrijplaatsen. Bij de controle worden zaken als brandveiligheid, bouwregels, inkomensfraude, hennepplantages, prostitutie en huurachterstanden betrokken.
Bewoners bij wie overtredingen geconstateerd zijn, worden nu aangeschreven. Bewoners kunnen alsnog vergunning aanvragen voor zaken die in strijd zijn met het bestemmingsplan. Wanneer niet voldaan wordt aan de eisen, volgt bestuursdwang.
De politie zette bij de actie circa 10 agenten in voor de begeleiding van controleurs en de afzetting van het terrein. Alle uitgaande en inkomende personen werden gecontroleerd.
Alle betrokken instanties zijn tevreden over het resultaat.
Vrijplaatsenbeleid
De gemeente heeft een vrijplaatsenbeleid om het woon- en leefklimaat in de stad te verbeteren. Vrijplaatsen zijn groepen van personen en of locaties waar de overheid nog niet effectief heeft kunnen of willen optreden als het gaat om het handhaven van wetten en regels. Breda wil niet dat bewoners van deze plekken anders met de uitvoering van regels worden benaderd dan anderen.


naar vorige pagina