Han Akkermans op kandidatenlijst Brabantse Delta

01 Nov 2004

Onze mede-dorp-bewoner Han Akkerman heeft zich kandidaat gesteld voor de verkiezingen voor het waterschap Brabantse Delta. Deze verkiezingen worden begin november gehouden. Iedereen krijgt daartoe een formulier in de brievenbus.
In de brief, die hij deze weken huis aan huis verspreidde, pleit Han niet zozeer om op hem te gaan stemmen, als wel om te gaan stemmen. Hij betreurt de lage opkomst bij vorige verkiezingen en hoopt op een grotere opkomst deze keer.
Hieronder vindt u de tekst van zijn pamflet.

Beste Inwoners,
Laten wij in 2004 nog één keer met z'n allen gaan stemmen. Niet voor de gemeenteraad, provincie of Tweede Kamer, maar voor het waterschap Brabantse Delta.
In het verleden is de opkomst altijd betreurenswaardig laag geweest, wij moeten hier verandering in brengen, want water is natuurlijk van levensbelang.
LAAT WATER GEEN OLIE WORDEN !
Dus vul het stembiljet a.u.b. in, dat u binnenkort in uw brievenbus zal ontvangen, want water is van ons allemaal.
Ik dank u hartelijk.
Met vriendelijke groeten,
J.A.P.M. Han Akkermans
Kandidaat kiesdistrict 2, categorie Ingezetenen


naar vorige pagina