Groen licht voor Landgoed de Klokkenberg

04 Jun 2014

Groen licht voor bouwplan Vitalis Landgoed de Klokkenberg in Breda: Uitspraak Raad van State verklaart bezwaren ongegrond

Op woensdag 4 juni 2014 heeft de Raad van State een voor Vitalis WoonZorg Groep uit Eindhoven positieve uitspraak gedaan. Het beroep dat vereniging Markkant had ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad van Breda om het bestemmingsplan 'Klokkenberg Breda' vast te stellen, is door de Raad van State ongegrond verklaard.
Hiermee is een einde gekomen aan een voor velen onzekere en spannende tijd. Door de uitspraak van de Raad van State kan Vitalis WoonZorg Groep verder gaan met het uitwerken van de plannen. Vitalis WoonZorg Groep realiseert in de nabije toekomst appartementen voor medioren en (jonge vitale) senioren op Landgoed de Klokkenberg in Breda. Met zorg- en welzijnsdiensten bij de hand.

De Raad van Bestuur van Vitalis heeft ongeveer een jaar geleden, na indiening van het beroep, besloten pas op de plaats te maken. De Eindhovense woonzorggroep vond het niet verantwoord om kosten te maken, waarvan het niet zeker was of deze kosten zouden leiden tot een gezonde exploitatie van het totale plan. Nu bekend is dat het oorspronkelijke plan in zijn totaliteit kan worden uitgevoerd, pakt Vitalis de ontwikkeling voortvarend op. Op korte termijn wordt er een projectorganisatie gevormd en een totaalplan gemaakt voor de vervolgstappen.
klik hier om de uitspraak van de Raad Van State in te zien.
naar website.


naar vorige pagina