Gemeente organiseert Informatieavond Bavelse Berg

23 Dec 2006

Op 31 januari 2007 houdt de gemeente van 20.00 uur tot 22.30 uur een informatieavond over de startnotitie Park Bavelse Berg in het Campanile hotel, Minervum 7090 in Breda. Tijdens deze avond krijgt u informatie over de startnotitie en is er gelegenheid om te reageren.
Inspraak
De startnotitie MER Park Bavelse Berg ligt van 11 januari tot en met 21 februari 2007 ter inzage bij de balie Voorlichting in het Stadskantoor, het bibliotheekfiliaal aan de Deken Dr. Dirckxweg 4 in Bavel en bij Dorpshuis De Klip, Sint Franciscusstraat 8 in Dorst. De startnotitie kunt u ook hieronder inzien/downloaden.
Tijdens de inzagetermijn kunt u reageren op de startnotitie voor het milieueffectrapport. Dit kan op twee manieren
* Schriftelijk met een brief aan de gemeenteraad van Breda, t.a.v. de Vakdirectie Milieu, Postbus 3920, 4800 DX Breda
* Mondeling tijdens de informatieavond op 31 januari 2007
Wist u trouwens dat de Bavelse Berg een eigen website heeft, waarop uitgebreid alle publicaties en berichten in de media worden verzameld.
naar vorige pagina