Commotie rondom hangplek jongeren

09 Sep 2004
Naar aanleiding van de commotie die was ontstaan rondom de situering van de overdekte hangplek heeft er op woensdag, 8 september een gesprek plaatsgevonden met omwonenden en belanghebbenden.

Tijdens dat gesprek zijn de voor- en tegenargumenten wederom op tafel gelegd. Tevens is uitgelegd hoe e.e.a. in zijn werk is gegaan. Bij dit gesprek waren ook mensen van de gemeente en Sjakelien van der pluym (van vertizontaal-project "samen er tegenaan") aanwezig, evenals enkele (toekomstige en huidige) omwonenden.

Na afloop van dat gesprek heeft de wethouder mevrouw Heerkens vandaag besloten om toch groen licht te geven voor de bouw van de overkapping. ( de tegels liggen er al). Stadsbeheer heeft echter te weinig tijd om dit nog voor a.s. zaterdag te realiseren.
Morgen, vrijdag, 10 september, vindt er een gesprek plaats met de jongeren in 't Klooster over dit onderwerp.
De officiële opening zal plaats gaan vinden op 25 september a.s.


naar vorige pagina