Chris Bastiaansen uit Bavel en drie anderen benoemd bij Heerlijke Orde van Breda

16 Sep 2014

Het bestuur van de Heerlijke Orde van Breda heeft vier Bredanaars benoemd tot lid. Dit vanwege hun bijzondere verdiensten voor de Bredase samenleving. De gekozenen zijn de dames Barbara Klok-de Pont en Marian Verheij-de Graaf en de heren Chris Bastiaansen en Wiet Commissaris. Zij hebben zich op diverse maatschappelijke terreinen in Breda als vrijwilliger een reeks van jaren verdienstelijk gemaakt en doen dat nog steeds. Hun inauguratie zal plaatsvinden op zondagmiddag 19 oktober in de Grote Kerk om 15.30 uur.
De Heerlijke Orde van Breda 1970 staat open voor alle inwoners van de gemeente Breda. Iedereen kan iemand uit Breda voordragen die zich als vrijwilliger op meerdere maatschappelijke terreinen in Breda heeft onderscheiden en dat nog steeds doet. Het bestuur van de orde besluit op voordracht van een intern adviesorgaan wie voldoet aan de criteria die voor deze benoeming gelden.
Chris Bastiaansen
Chris Bastiaansen (58) is voorzitter van de succesvolle muziekproductie Bavel Izz Music, een activiteit van de Bavelse Harmonie Sint Caecilia. De groots opgezette show is sinds 2000 vier keer uitgevoerd. Hij is ook voorzitter van de door hem in 1992 opgerichte Toneelvereniging Kolder. Hij was zes jaar voorzitter van de Dorpsraad Bavel.
Daarnaast is hij zeventien jaar bestuurslid van de carnavalsstichting De Baviaonen geweest en was hij zeven jaar prins carnaval van Bavel. Chris Bastiaansen was ook twaalf jaar bestuurslid van de Bondsraad Noord-Brabant van de ANWB en zes jaar voorzitter van de Rabobank Ledenraad Oost.
Barbara Klok
Barbara Klok(62) is vrijwilligerscoördinator en gastvrouw bij de Stichting de Honingraad. Die ondersteunt mensen met kanker en hun naasten. Zij is lid van de klachtencommissie van het IMW en contactpersoon/coördinator bij de Multiple Sclerose Vereniging Nederland, afdeling Breda. Zij was zeven jaar lid van de cliëntenraad van de Amphia Ziekenhuis.
Andere functies van haar waren o.a. vrijwilliger bij de UVV-afdeling Breda, assistent activiteitenbegeleiding bij Aeneas, lid van meerdere commissies van het Patiënten Gehandicapten Platform Breda, lid van de jeugdcommissie en de barcommissie van de hockeyclub Breda en een tiental jaren gastvrouw van Breda Hippique.
Marian Verheij
Marian Verheij (56) is veertien jaar lid van de Stichting Dorpsraad Princenhage, waarvan sinds 2007 voorzitter. Zij is een van de initiatiefnemers van de Stichting Tennispark Princenhage. Ook is zij betrokken bij wijkplannen waaronder de herontwikkeling van het Sint Martinuskerkplein/Haagsemarkt.
Zij is actief in de stuurgroep Geschikt Wonen voor Iedereen voor zuidwest Breda. Deze stuurgroep wil wijken geschikt maken voor langere zelfstandige bewoning door ouderen met beperkingen en gehandicapten. Verder is Marian Verheij sinds 2006 bestuurslid van de Stichting Spanjaardsgat Festival en adviseur bij het verenigingsgebouw De Dobbelsteen. Marian Verheij was medeoprichter van het Buurtcomité West II, waarvan ze zeven jaar voorzitter was.
Wiet Commissaris
Wiet Commissaris (64) is al 46 jaar betrokken bij het Ziekentriduüm als helper, later penningmeester en momenteel als voorzitter. Hij is sinds 1998 penningmeester van Nationale Vereniging de Zonnebloem afdeling Breda. Voor die organisatie regelt hij ook al jaren dagboottochten. Hij verricht sinds 1989 vrijwilligerswerk in de Sacramentskerk, zowel voor de kerkdiensten als voor de stichting die daar o.a. muziekuitvoeringen biedt.
Verder is Wiet Commissaris al een lange reeks van jaren lid van het schoolbestuur Breda zuidoost, lid van de medezeggenschapsraad van het Florijncollege, secretaris van de Boerensociëteit Ginneken, voorzitter van het gemeenschapshuis Zandberg en penningmeester van het Ouderencarnaval Ginneken.


naar vorige pagina