Beheer sporthal naar gemeente

11 Feb 2016
De Stichting Sportaccommodaties Bavel draagt het beheer en de exploitatie van Sporthal De Huif in Bavel over aan de Gemeente Breda.
Nadat het bestuur van de Stichting Sportaccommodaties Bavel gedurende 10 jaren als huurder van Sporthal De Huif zorg heeft gedragen voor het beheer en de exploitatie van deze sportaccommodatie, gaan zij hun activiteiten overdragen aan de Gemeente Breda.
Redenen zoals tekort aan personele bezetting van het bestuur, vervanging van bestuursleden en de afloop van de 10 jarige huurovereenkomst hebben o.a. ten grondslag gelegen aan dit besluit.
Het bestuur is van mening dat instandhouding en verdere exploitatie van deze sportfaciliteit beter mogelijk is vanuit een grotere gecentraliseerde organisatie.
Het komende jaar zal de stichting, samen met de gemeente, gebruiken om de overgang naar de gemeente geleidelijk te laten verlopen.
De huurders/gebruikers zullen tijdig worden geïnformeerd aangaande de huurovereenkomsten voor 2016/2017. De sporthal blijft, ook na de overgang, uiteraard gewoon in gebruik voor sport- en andere activiteiten.


naar vorige pagina