Bavels initiatief. Maak bezuinigingen in de zorg zichtbaar via www.PvdB.org

24 Feb 2014

De website wil ervaringen verzamelen over de bezuinigingen in de zorg. Daarnaast wil ze de mensen, die het van nabij meemaken, een platform geven om van zich te laten horen.
De website Partij van de Beschaving (PvdB.org) is vanaf vandaag in de lucht. Zij ontleent haar naam aan een uitspraak van Ghandi.
'De mate van beschaving van een samenleving is af te lezen aan hoe men omgaat met de zwakste leden ervan!' (Mahatma Ghandi).
Op de website worden verhalen en ervaringen verzameld van de (ingrijpende) gevolgen van de bezuinigingen in de zorg.
In deze tijd van bezuinigingen valt het op, dat het vaak de zwakkeren in de samenleving zijn, die er de dupe van worden. Het is de meest kwetsbare groep mensen. En het is ook de groep, die niet zo makkelijk van zich zal laten horen.
Begin 2014. De politiek is blij, dat de economie weer wat aantrekt. Dat het iets beter gaat. Dat er weer vooruitgang inzit. Dat is belangrijk om te laten horen natuurlijk. Juist nu, met de verkiezingen in het vooruitzicht. Maar toch. Gaat het overal beter? Is men wel helemaal op de hoogte is van wat de échte gevolgen zijn van de bezuinigingen?
Op de website van de Partij van de Beschaving (www.pvdb.org) worden zoveel mogelijk verhalen en ervaringen verzameld. In de hoop duidelijk te maken wat de directe gevolgen van de bezuinigingen voor personeel en voor cliënten zelf zijn. Kleine veranderingen kunnen soms grote gevolgen hebben. Daar lijkt lang niet iedereen zich van bewust.
De PvdB is geen echte politieke partij. Hij is opgezet met een vette knipoog naar de PvdA (wie A zegt moet ook B zeggen en is het niet zo dat de laatste bezuinigingen zijn doorgevoerd met de 'PvdA aan het roer'?) Het doel is zoveel mogelijk verhalen te verzamelen, zodat voor iedereen duidelijk wordt wat er echt aan de hand is.
De zorg voor de zwakkere medemens, waar nu op aangestuurd wordt, stevent af op de grens
van wat nog beschaafd genoemd kan worden. En dat zou moeten veranderen.
Laten we die medemens in eerste instantie een stem geven. Een mogelijkheid om van zich te laten horen. Laat u horen! Heeft u een eigen ervaring of een ervaring in uw directe omgeving met de gevolgen van de bezuinigingen? Stuur deze naar pvdb@ismyname.nl.
naar website.


naar vorige pagina