Anno 2006

06 Sep 2006

Het is zondagavond. Tijd om eens terug te kijken op "Bavel Anno" van 2006. Volgens mij een ontzettend geslaagd week-end. Het hele dorp in rep en roer. De weergoden waren ons goed gezind. En een aantal nieuwe activiteiten blijken goed aan te slaan.
De zweefmolen, na een jaar afwezigheid weer aanwezig heeft zijn rondjes wel weer gedraaid. Voor de E0,30, die een ritje kostte, kon je het ook niet echt laten. Dat de molen wel eens stil staat, wanneer andere activiteiten de aandacht opeisen, hoort er wel bij.
Vrijdagavond was druk bezocht. Alle aanwezigen hebben kunnen genieten van de Nederlandse overwinning op het grote scherm. Daartussendoor vermaakte de jeugd zich met "balletje hooghouden" en "doeltrappen".


Zaterdagmiddag was ingeruimd voor de jeugdige dorpsbewoners. Tientallen spellen, activiteiten etc. zorgden ervoor, dat er volop werd genoten.
Aan het begin van de avond zo rond half 7 werd het steeds drukken rondom het evenemententerrein. Immers, "De Uidaging" zou daar gaan plaatsvinden. Een 7-tal verenigingen eclubs, die 10 dagen eerder een uitdaging hadden gekregen, lieten nu zien of ze het hadden gehaald of niet. Eerlijk is eerlijk. Een prachtig idee, met een prachtige uitwerking en een heel erg groot spektakel werd ons voorgeschoteld.


Om te beginnen voerden "de grasgrieten" een show op, die overwelidigend was. Het sprookje van 1001 nacht, dit keer met een nieuwe versie richting Bavel, werd ons voorgelezen en opgevoerd. Echte buikdanseressen, vuurspuwers etc. etc. Echt enorm.

Daarna kwamen "de Baviaonen", die ons een heus circus-optreden voorschotelden. Vele artiesten trokken aan ons voorbij en gaven hun uitvoering. Van leeuwentemmers, tot "trampoline-mariekes", van koordanser (jawel onze eigenste Jack) tot clowns. Teveel om op te noemen. Ook van hen een uitgebreid foto-overzicht op


Het oranjecomite had de uitdaging om een ons de verschijning van de heilige Clare te laten zien, inclusief een heus gospelkoor. En ja hoor, daar kwam ze, vergezeld door 15 paters en een spetterend optreden van het gospelkoor. Intussen werd ervoor gezegd, dat de wegen toch wel echt stoffig werden en liep tussen de bedrijven door nog een echte koe, zijnde "clara 2". De paters droegen een meterslange worst en de kleine uitvoering ervan werd aan het puibliek uitgedeeld. Een spetterend optreden.


Vervolgens werden we verrast door een multicultureel gebeuren, verzorgd door " De Airheads". Vergezeld door de zeer luide klanken van "rock around the wok" speelde zich voor onze ogen een waar multicultureel volksfeest af.


Daarna was het de beurt aan "de Bob". Een enthousiaste club jongeren had de uitdaging om ons een ware ster in een cadillac tevoorschijn te toveren en hen vervolgens een chraleston te laten dansen. En ja hoor, daar kwam in een langzaam gangetje een heuse cadillac om de hoek, met daarin.... de ster van Bavel. Nadat de omgeving door een aantal maffioso's was gecontroleerd, kon zij uitsappen en een dnasje wagen. Trouwens, die 2 andere dames konden er ook best wel wat van. Na het korte bezoek, stapte ze weer in en vervolgde haar waarschijnlijk zeer drukbezochte toernee.


Het was even wachten maar uiteindelijk kwamen ook de leden van "de harmonie" het terrein opgedraaid. Hun uitdaging om ons een modeshow uit 2026 voor te schotelen, werd ook echt waargemaakt. De lady-speaker, ANtOInNETTE Jansen (DE SMID) pratte de hele modeshow aan elkaar en eenidere werd aangenaam verrast door de verrassende crateis, die voorbij kwamen. De "pink" show stal de harten van het publiek en luid applaus viel de deelnemers te eer.


Tot slot was het de beurt aan "de sportboys" om ons te laten zien hoe zij hun "12 provincien" in beeld en geluid aan ons zouden tentoonspreiden. Voorafgegaan door de vertegenwoordigers van de diverse provincies kwam onze enige echte koningin Beatrix het terrein opgelopen. Want, "beste mensen" zij lichtte de diverse provincies toe in een uitgebreide speech. Doorspekt door allerhande smeuiigheden en gepakte opmerkingen zagen we de 12 peovincie langs trekken. Het eneige echte volkslied, dat ten slot ten gehoren werd gegeven was natuurlijk ons enige echte "baviaonenlied"


Na de prijsuitreiking, die uiteindelijk met een krappe meerderheid van de jury, maar toch ook wel unaniem werd gewonnen door "de grasgrieten" was het wachten op de "super-gast" die deze avond ons dorp zou verrassen met zijn optreden.
Een ja hor zo'n 15 minuten laten werden we aangenaam verrast door.......


Rene Schuurmans, jawel de einige achte, de bekende zanger, die diverse liederen ten gehoren bracht.
Tot diep in de nacht duurde het feest nog verder.
De zondag is traditiegetrouw ingeluid met een senioren-ontbijt. Daarna gevolgd door een aantrekkelijke braderie. Op de diverse podia in het dorp waren vele optredens te volgen.
In de pastorietuin was een aaneenschkeling van optredens van diverse kapellen te volgen en op het kerkplein werd een soort "oud-hollandse kermis"-sfeer opgeroepen door o.a.een heuse waarzegster en een handlezeres. Zeer de moeite waard.
Moe maar voldaan.... 't is weer gedaan.....


naar website.


naar vorige pagina