Aktiegroep behoud Bavels groen

14 Jun 2006

Beste 'Bavianen'
Grote plannen rondom Bavel komen nu in een beslissende fase.
U kunt nu meedenken en meepraten.
Kom naar de : 'INSPRAAK AVOND' op
Wanneer: maandag 26 juni
Tijd: 20.00 uur
Waar: zaal Bruininks
Bavel is een actiegroep rijker....
Behoud Bavels Groen !
Beste bewoners van Bavel, 18-06-2006.
Breda heeft wilde plannen, nl. uitbreiding met maar liefst 4000 woningen ( 1000 in Bavel en 3000 bij Tervoort) en 170 ha industrie (90 ha in Bavel en 80 ha bij Lijndonk).Realiseert u zich wel dat het karakteristieke karakter van Bavel hierdoor gigantische wordt aangetast ?
Gemeente Breda heeft in al haar uitbreidingsplannen aangegeven dat zij voor het behoud van groen zijn. De praktijk wijst uit dat dit beleid meer bestaat uit woorden dan daden.
Want alle "zienswijzen" die in het verleden schriftelijk zijn ingediend zijn grotendeels genegeerd door gemeente Breda en diverse inspraakmogelijkheden zijn tot op heden volstrekt een wassen neus gebleken. (Zo ging het immers ook met onze fraaie Wal !)
Met het eerste bouwplan van 61 woningen betreft het plan Roosbergseweg / Daalakker wil Breda al over 7 maanden starten. De inspraakperiode voor een art. 19 procedure die hiervoor noodzakelijk is , is op 8 juni 2006 gestart samen met de MER Breda Oost en duurt tot 19 juli (vakantieperiode !), want Breda heeft haast ! De rest van de 1000 woningen volgt dan later.
Juist bij dit eerste plannetje wordt de belofte van Breda om Bavel groen te houden gewoonweg vergeten. Want het eerste het beste karakteristieke groen van Bavel, het speelveld aan de Daalakker grenzend aan het enige bos dat Bavel rijk is, wil Breda vernietigen door bebouwing.
Wij zijn van mening dat juist dit fraaie groen een belangrijke rol speelt voor kinderen wetend dat er nog veel méér woningen zullen volgen.
Laat u niet verassen door Breda en help mee om te zorgen dat Bavel zijn karakteristieke waarden blijft behouden. Voorkom afbraak!
Laat uw stem horen voor het te laat is.
Plaats uw handtekening om aan te geven dat u het er NIET MEE EENS bent.
Actiegroep "Behoud Bavels Groen"


naar vorige pagina