Aanbeveling nieuwe burgemeester Breda

14 Jan 2015

De heer dr. P.F.G. (Paul) Depla wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Breda. De gemeenteraad heeft dit op woensdag 14 januari jl. in een extra raadsvergadering op voorstel van de vertrouwenscommissie besloten.

Paul Depla (49) is op dit moment burgemeester van de gemeente Heerlen, vanaf 2010. Hij studeerde Politicologie en was voor zijn burgemeesterschap gedurende 10 jaar wethouder in Nijmegen. Depla woont in Heerlen met zijn partner en hun drie kinderen. De gemeenteraad van Breda omschrijft Paul Depla als een krachtige, intelligente en initiatiefrijke bestuurder met een pragmatische en resultaatgerichte aanpak. Opvallend is zijn moderne manier van communiceren en zijn ideeën over regionale samenwerking.
Paul Depla hanteert meerdere bestuursstijlen, kan zich waar nodig stevig opstellen, maar zoekt altijd actief draagvlak om de stappen te maken die nodig zijn voor de stad en voor de regio.Met de voordracht van Paul Depla door de gemeenteraad is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna bij Koninklijk Besluit tot benoeming wordt overgegaan.
Verwacht wordt dat Depla begin maart 2015 tijdens een bijzondere raadsvergadering wordt geïnstalleerd door de commissaris van de Koning in Brabant.
naar website.


naar vorige pagina