Gemeente Breda stadskantoor (4.84 km vanaf centrum Bavel)
Claudius Prinsenlaan 10, 4811 DJ Breda
tel: (+31)765293001
website

Gemeente Breda. telefonisch bereikbaar onder nummer 14 076 Voor informatie o.a. over: Paspoort, identiteitskaart en rijbewijs Aanvragen, vernieuwen, kwijt, paspoort of identiteitskaart voor Nederlanders in het buitenland, medische keuring voor rijbewijs Afval Afval scheiden, grofvuil, milieustation, afvalpas, afvalcontainers, afvalkalender, ondergrondse restcontainer, afval binnenstad, bedrijfsafval, nee/ja of nee/nee sticker Parkeren, verkeer en vervoer Parkeergarages en parkeerterreinen, parkeervergunning, wegwerkzaamheden, ontheffing parkeren, ontheffing milieuzone, fietsenstallingen, fietsen Verhuizen en registratie niet-ingezetenen Verhuizen, RNI, integratie en naturalisatie, DigiD voor Nederlanders in het buitenland Zorg en ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), beschermd wonen, mantelzorg, begeleiding, beperking of chronische ziekte, dak- of thuisloos Bouwen, verbouwen en wonen Bestemmingsplan, (ver)bouwen, Stadsmakelaar, nieuwbouw, initiatiefplan, asbest, leningen, kavels/snippergroen, starterslening, rioolaansluiting, Wijkdeals Breda, bodeminformatie, duurzaam wonen Melding maken Losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting, afval op straat, verloren of gevonden voorwerpen, gladheid Uittreksel en verklaring Uittreksels burgerlijke stand, officiƫle verklaringen en documenten Geboorte, trouwen en overlijden Trouwen en geregistreerd partnerschap, geboorte, erkenning kind Belastingen en WOZ WOZ, Onroerendezaakbelasting (OZB) en andere gemeentelijke belastingen Sporten, recreƫren en winkelen Zwembaden en zwemplassen, sporten, evenementen, winkeltijden, markten, speeltuinen, kermis, horeca Uitkering, werk en bijstand Bijstand, regelingen minima, uitkering, BredaPas, schuldhulpverlening Vergunningen Zaken waarvoor u toestemming van de gemeente nodig heeft, zoals omgevingsvergunning, drank- en horecavergunning, evenementenvergunning Subsidies Subsidies Sociaal Domein, cultuur, sport, erfgoed, energiebesparende maatregelen en ondernemers Jeugd en onderwijs Leerlingenvervoer, Centrum voor Jeugd en Gezin Breda (CJG), leerplicht, jeugdfondsen, korting op peuteropvang Ondernemen Huisvesten, geldzaken, regelingen, bedrijf starten, contact Gemeenteraad Samenstelling raad, fracties, nevenfuncties, invloed uitoefenen Over de gemeente College van BenW, Rekenkamer, vacatures, beleid, Wob-verzoek, plannen en projecten Klacht, compliment, bezwaar en schade Schadeclaim, klacht over een medewerker van de gemeente, niet eens met een besluit van de gemeente, compliment geven aan de gemeente Verkiezingen Informatie over verkiezingen, stembureauleden


naar vorige pagina